Ik wil mijn biologische familie  ZOEKEN 

Ben je benieuwd naar je biologische familie? Wie ze zijn, of je op hen lijkt, hoe het met hen gaat? Het is normaal als je meer wil weten over je biologische familie, maar ook als je dit niet wil. Voor elke geadopteerde is dit anders. Sommige geadopteerden gaan op zoek naar hun biologische familie. Andere geadopteerden zijn wel geïnteresseerd, maar gaan niet op zoek. En nog anderen hebben geen behoefte aan meer informatie. Je bepaalt zelf waar je precies wanneer aan toe bent. Wil jij graag meer weten?

 

HOE   begin ik eraan?

Als binnenlands geadopteerde kan je terecht bij Adoptiehuis. De medewerkers van Adoptiehuis hebben veel ervaring in het begeleiden van geadopteerden, adoptiegezinnen én biologische families. Zij bieden emotionele steun en zijn tussenpersoon wanneer één van deze partijen meer informatie of contact wenst. Hierbij houden ze rekening met de wensen van elke partij. Iedereen wordt met evenveel zorg en respect behandeld.

 

Stel dat je je biologische familie wil ontmoeten, dan nodigt een medewerker van Adoptiehuis je uit voor een (of meerdere) gesprek(ken). Hierin worden je verwachtingen besproken, je vragen beantwoord, uitgelegd wat Adoptiehuis voor jou kan doen en betekenen ... Dit is gratis. Als je jonger bent dan 18 jaar gaat de medewerker na hoe sterk je in je schoenen staat. Een contact brengt heel wat teweeg en men wil met jou bekijken in hoeverre je hiervoor emotioneel klaar bent.

 

Als jullie beslissen om verder te gaan en de mogelijkheden zijn er, contacteert Adoptiehuis je biologische familie. De medewerker bespreekt je contactvraag met je biologische familie en gaat na wat hun verwachtingen en wensen zijn. Enkel als je biologische familie instemt met een ontmoeting, vindt deze plaats. Iedereen moet er zich dus goed bij voelen.

Pssst … Het omgekeerde geldt uiteraard ook: als je biologische familie contact wenst, maar jij wil dat liever niet, dan zal het niet gebeuren. Dit bericht wordt dan met veel zorg overgebracht aan je biologische familie.

 

Als je via een erkende dienst geadopteerd bent, beschikt Adoptiehuis hoogstwaarschijnlijk over je dossier en concrete informatie over je biologische familie. Maar ook als je niet via een erkende dienst geadopteerd bent of ‘sous X’ geboren bent in Frankrijk, ben je welkom bij Adoptiehuis. Via het Zoekregister, een deelwerking van Adoptiehuis, helpen ze geadopteerden en afstandsouders bij het zoeken naar familieleden.

Binnenlands geadopteerd

Buitenlands geadopteerd

Als je buitenlands geadopteerd bent, kan je beginnen met het inkijken van je adoptiedossier. Je geraakt aan je dossier via je adoptieouders of de adoptiedienst die jouw adoptie bemiddelde. Vanaf 12 jaar heb je ook het recht om je dossier in te kijken en een kopie aan te vragen bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Hiervoor dien je eerst een aanvraag in te dienen bij het VCA. Van zodra zij jouw adoptiedossier hebben, word je uitgenodigd om dit te bekijken bij het VCA. Als er geen adoptiedossier is of informatie zeer beperkt is, dan bekijkt het VCA op basis van de beschikbare informatie wat er wel mogelijk is. 

De drie buitenlandse adoptiediensten FIAC-Horizon, Het Kleine Mirakel en Ray Of Hope begeleiden zoekvragen van geadopteerden uit verschillende landen. De adoptiediensten kennen de wetgeving, de procedures in het herkomstland en hebben vaak lokale contactpersonen. Ben je benieuwd hoe je adoptie destijds gegaan is of heb je concrete vragen? Zoeken naar biologische ouders en verwanten is niet in alle landen evident gezien hun wetgeving inzake herkomst en zoeken, maar de adoptiedienst die jouw adoptie bemiddelde of werkte in jouw herkomstland zal je zo goed mogelijk proberen helpen. Ook als jouw herkomstland niet expliciet vermeld staat, aarzel niet om de adoptiediensten te contacteren. Een medewerker nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek om je dossier samen door te nemen, vragen te beantwoorden, zoekmogelijkheden te bespreken ... Dit is gratis.

Je mag altijd iemand meebrengen om je te ondersteunen tijdens het gesprek met de adoptiedienst of het VCA. Dit wordt sterk aangeraden en als je minderjarig bent, is het zelfs verplicht om een meerderjarige vertrouwenspersoon mee te nemen. Als je dit wenst, kan dit een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie zijn. De medewerkers van Steunpunt Adoptie bieden gratis individuele begeleiding en psychosociale ondersteuning. Je kan er ook terecht voor lotgenotencontact en nazorg in groep.

HKM Logo def.jpg

Bulgarije, Gambia, Guinea, Kazachstan, Kenia, Polen, Portugal, Oeganda, Verenigde Staten

logo fiac.png

Bulgarije, Chili, Colombia, Ethiopië, Filipijnen, Rusland, Thailand, Zuid-Afrika

ROH_LOGO.JPG

Burkina Faso, China, Ethiopië, Haïti, India, Marokko, Sri Lanka, Togo, Vietnam​

 

Wilde ik dat dossier eigenlijk wel bekijken? Neen, er was de afgelopen maanden zoveel op mij afgekomen en ik had het gevoel dat ik er nog niet klaar voor was om mijn eigen dossier door te nemen. Dat vertelde ik aan mijn adoptiemama, maar ik zei haar ook dat zij mijn adoptiedossier mocht inlezen en als er belangrijke elementen instonden ze die ook aan me mocht vertellen. Enkele dagen later vertelde ze hoe ze mijn dossier had doorgenomen en hoe ze was uitgekomen op één naam, die van mijn biologische moeder.

Lees het volledige verhaal op a-buddy.be

GEADOPTEERDE C.

 

 

 

Het afstammingscentrum

In de toekomst kan je met je zoekvragen terecht bij het afstammingscentrum.

 

Zoekende geadopteerden en afstandsouders kunnen er DNA afstaan, waarna er wordt onderzocht of er DNA-matches zijn. De kosten van het DNA-onderzoek betaal je zelf. Als er een match is tussen jouw DNA-profiel en dat van een afstandsouder en je dus genetisch verwant blijkt te zijn, word je op de hoogte gebracht. Een medewerker van het afstammingscentrum bemiddelt en begeleidt het verdere contact.

 

Denk je je biologische ouder(s) gevonden te hebben en wil je er zeker van zijn dat je echt familie bent? Ook dan kan je terecht bij het afstammingscentrum om een DNA-onderzoek te laten uitvoeren.

 

Voor meer info over de oprichting van het afstammingscentrum kan je het Vlaams Centrum voor Adoptie contacteren.

 

 

Andere mogelijkheden

Sommige personen bieden de dienst aan om zoekacties te verrichten naar familieleden in het binnen- of buitenland. Ze kunnen dit vrijwillig of tegen betaling doen. Het is belangrijk dat deze persoon kennis en ervaring heeft en dat deze je biologische familie met zorg en respect benadert. De adoptiediensten en Steunpunt Adoptie kunnen je helpen bij het zoeken naar betrouwbare professionals.

De afgelopen jaren worden steeds vaker internationale DNA-databanken gebruikt (soms in combinatie met stamboomonderzoek) om te zoeken naar familieleden.

Wil je:

Met wie kan je erover praten?

Nood aan een

luisterend oor? 

Via a-Buddy kan je

gratis en anoniem chatten

met een andere 

geadopteerde!

 

 

Zoeken via DNA-databanken?

Via commerciële DNA-databanken kan je (inter)nationaal zoeken naar familieleden. Het levert geen garantie dat je ook effectief familieleden zal vinden, maar naarmate meer mensen zich laten testen, stijgt de kans wel op het vinden van een dicht familielid via een DNA-databank. Vooral in de Verenigde Staten zijn deze databanken populair, maar ook in Europa en andere werelddelen doen steeds meer mensen een DNA-test. Door een DNA-test te doen, kan je niet alleen op zoek gaan naar familieleden of je stamboom in kaart brengen, maar ook meer te weten komen over je erfelijke aanleg voor bepaalde kenmerken of ziektes. 

Om in een internationale DNA-databank terecht te komen, moet je online een DNA-kit bestellen. Er zijn verschillende buitenlandse bedrijven waarbij dit mogelijk is die elk hun eigen DNA-databank hebben. Door een staaltje speeksel of wangslijmvlies terug te sturen, brengen ze je DNA in kaart.

 

Eens je in hun databank staat, wordt je DNA vergeleken met dat van andere personen in dezelfde databank en gaat men na met wie je DNA deelt. De lijst met verwante personen raadpleeg je online, enkele weken nadat je de DNA-test hebt teruggestuurd. Via het platform kan je deze personen vervolgens een bericht sturen. Het omgekeerde geldt ook: personen die verwant zijn aan jou worden hiervan op de hoogte gebracht en kunnen je contacteren. Je kan deze functie afzetten, maar dan zie jij je matches ook niet meer ... Check de mogelijkheden in de privacy instellingen van de DNA-databank waarmee je werkt.

TIP

In sommige gevallen kan je je ruwe DNA-data uploaden naar een andere internationale databank,

zodat je geen nieuwe test moet afleggen en je in meerdere DNA-databanken geregistreerd staat.

Er worden altijd verwanten gevonden. Dit zijn personen met wie je een voorouder deelt. De vermoedelijke familierelatie staat vermeld. De kans bestaat dat je een naast familielid vindt (zoals een ouder of broer), maar meestal gaat het om heel verre verwanten (zoals een verre achterneef) met wie je maar een heel klein stukje DNA deelt. Van nieuwe matches word je op de hoogte gehouden.

Eens je in een DNA-databank staat, kan je wachten op een close match. Of je gaat actief met je DNA aan de slag: matches contacteren, stamboomonderzoek verrichten, in archieven duiken … Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Contacteer de adoptiediensten Adoptiehuis, FIAC-HorizonHet Kleine Mirakel en Ray Of Hope of Steunpunt Adoptie. Ze verwijzen door naar professionals gespecialiseerd in DNA- en stamboomonderzoek.

Overweeg je of zo’n internationale DNA-databank iets voor jou is? Er zijn ook nadelen en 'gevaren' aan verbonden: wat gebeurt er bijvoorbeeld nog met je DNA? Op de website van Fiom vind je uitgebreide informatie terug over de verschillende commerciële DNA-databanken die er bestaan, de kosten, de werkwijzen, wat er gebeurt met je privacy … Op die manier kan je een geïnformeerde beslissing nemen en weet je waaraan je begint!

Sinds mijn 14e ben ik bezig met stamboomonderzoek en in 2018 heb ik daar officieel mijn job van gemaakt. Als genealoog help ik geadopteerden die op zoek zijn naar een biologische ouder in binnen- en buitenland. Soms contacteren geadopteerden mij rechtstreeks met zoekvragen, maar ik werk ook freelance voor de binnenlandse adoptiedienst Adoptiehuis. Vorig jaar heb ik verschillende biologische moeders en ook 2 biologische vaders gevonden. Ik ben zelf geadopteerd en geboren ‘sous X’. Dat wil zeggen dat mijn moeder anoniem bevallen is van mij. Na een jarenlange zoektocht heb ik haar ook gevonden.

BENOÎT VERMEERBERGEN,

GENEALOGICAL RESEARCH

 

 

ONLINE  zoeken?

Internet en sociale media geven veel mogelijkheden om te zoeken naar een familielid als je een (deeltje van de) naam hebt. Als dit familielid online aanwezig is, vind je hem of haar dikwijls via een simpele search op Google. Online staan niet alleen adresgegevens, e-mailgegevens of telefoonnummers vermeld, maar je vindt personen ook terug op Facebook, Instagram, LinkedIn …

Ben je van plan om iemand online te zoeken? Praat erover met je adoptieouder(s), een vriend of vriendin, andere geadopteerden ... Ook ben je meer dan welkom bij de adoptiediensten AdoptiehuisFIAC-Horizon, Het Kleine Mirakel en Ray Of Hope voor emotionele en praktische ondersteuning. Zij hebben ervaring met het begeleiden van zoekvragen en kunnen tips geven. Ook bij de medewerkers van Steunpunt Adoptie kan je terecht voor emotionele ondersteuning.

Heb je online een familielid gevonden en weet je niet wat je nu moet doen? Ook dan kan je contact opnemen met de adoptiediensten. Als je dit wil, nemen zij voor jou contact op met het gevonden familielid.

Sta stil bij wat anderen over jou online terugvinden. Ook al contacteer je je familielid niet, op vele netwerksites zal je verschijnen in de vriendensuggesties van iemand wiens profiel je regelmatig bekijkt. En of je nu gewild of ongewild op diens radar verschijnt, het is leuker om zelf controle te hebben over wat iemand wanneer over jou te weten komt, toch?

 

Tips om je online privacy te beschermen

Google

jezelf

om te checken welke informatie erover jezelf te vinden is

Maak een apart

e-mailadres aan

of profiel om personen te zoeken en contacteren 

Controleer je privacyinstellingen

zodat enkel datgene zichtbaar is waarvan je wil dat het gezien wordt (tip: gebruik hiervoor de 'weergave als' functie op Facebook)

Gebruik een bijnaam

als user name

Verwijder

foto's of info

waarvan je niet wil dat ze gezien worden

Verwijder accounts

die je niet meer gebruikt

Voeg geen personen toe

op sociale media die je niet persoonlijk kent

Meer tips?

Die lees je op Ik beslis!

 

GEADOPTEERDE C.

Nadat we waren uitgekomen op de naam van mijn biologische moeder, vroeg mijn adoptiemama mij of ik hier verder iets mee wilde doen en hoe ik me erbij voelde. Ik antwoordde dat ik langs de ene kant eerlijk gezegd wel benieuwd was, maar dat het langs de andere kant nog steeds veel was om te verwerken. Daarom vroeg ze me naar mijn toestemming om verder te zoeken en beloofde dat ze me op de hoogte zou houden. Zo heeft ze via internet (en vooral op Facebook) gezocht tot ze op het profiel van een persoon uitkwam die mogelijk mijn biologische mama kon zijn. Toen ze mij dit vertelde, werd ik stil. Was dit het moment dat heel mijn leven zou veranderen?

Lees het volledige verhaal op a-buddy.be

 

Zoeken maar 

NIET VINDEN?

Bij de zoektocht naar je biologische familie hangt veel af van het herkomstland en de beschikbare informatie. Misschien weet je niet waar te beginnen, omdat je bijna geen informatie hebt. Of je bent al heel lang op zoek, maar er is geen resultaat. Of je hebt je biologische familie gevonden, maar ze willen geen contact.

 

Er zijn ontbrekende puzzelstukken, onbeantwoorde vragen en je weet niet wat je hiermee moet doen.

Indien je nood hebt aan emotionele ondersteuning, ben je meer dan welkom bij a-Buddy, de medewerkers van Steunpunt Adoptie of de medewerkers van de adoptiediensten Adoptiehuis, FIAC-Horizon, Het Kleine Mirakel en Ray Of Hope. Ze bieden gratis individuele begeleiding aan. Ook kan het deugd doen om je hart te luchten bij vrienden of andere personen die je vertrouwt. Bij wie kan jij terecht?

26 jaar is hij nu, onze zoon en ja ... Op zoek naar ‘zijn’ ontbrekende puzzelstukjes. Hij zoekt naar erkenning. Je ziet geen andere kleur bij hem, hij is een rasechte Belg, maar hij voelt een gemis, hij is niet compleet. Onze zoon kent zijn ‘niet zo’n fraai’ verhaal, hij gaat door. Hij botst tegen muren, hij staat op en gaat verder. Hij is vastberaden. Logisch toch dat je wil weten waar je vandaan komt. Een krak onze zoon! In zijn zoektocht staan wij dichtbij hem, wij zijn open-minded. Hij vertelt zijn verhalen, hij laat foto’s zien, hij zegt welke stappen hij onderneemt … Wij ondersteunen hem, zijn nabij, omarmen hem en geven hem warmte, veel warmte. Wat een fijne zoon hebben wij ... Een prachtkerel. Intelligent, empathisch, veel humor. Hij is onderweg om zijn doel te bereiken. Fijn om te zien! Wij hadden geen betere zoon kunnen wensen.

ADOPTIEMAMA D.

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons!