top of page

  INSPIRATIE  NODIG ?  

 

 Nederlands 

 1. Bedankt voor je bericht. Ik heb het goed ontvangen.

 2. Ik wil graag alles laten bezinken en je later contacteren. Kan ik je via [Messenger / Facebook / e-mail / …] bereiken? 

 3. Ik had je bericht niet verwacht, maar ben blij om van je te horen. Kan je me iets meer vertellen over jezelf en hoe je me gevonden hebt? 

 4. Ik vertel het graag aan mijn ouders dat je me hebt gecontacteerd. Ik bespreek het eerst met hen en contacteer je erna. 

 5. Op dit moment heb ik liever geen contact. Kan ik je bereiken via … als ik er wel aan toe ben in de toekomst?

 6. Ik heb je vriendschapsverzoek ontvangen. Ik wil graag contact houden, maar ik wil liever geen vrienden worden op Facebook. 

 7. Zou het mogelijk zijn om contact op te nemen met de adoptiedienst en daar de nodige informatie achter te laten? Als ik eraan toe ben, kan ik deze informatie opvragen.

 8. Zou het mogelijk zijn om contact op te nemen via de adoptiedienst? Dan kunnen zij het contact bemiddelen en ondersteuning bieden.

 9. Bedankt voor je begrip.

 Engels 

 1. Thank you for your message. I have received it in good order.

 2. I would like to take some time to let things sink in and will contact you later. Can I reach you through Messenger / through Facebook / by e-mail / ... ?

 3. I did not expect your message, but I am happy to hear from you. Can you tell me a little bit more about yourself and how you found me?

 4. I would like to tell my parents that you’ve reached out to me. I will talk to them first and will contact you afterwards.

 5. At this moment I’d rather not be in touch. Can I reach you at [address] / through [Messenger, etc.] if I want to contact you in the future?

 6. I have received your friend request. I would like to stay in touch, but I’d rather not be friends on Facebook.

 7. Would it be possible to contact the adoption agency and have the necessary information documented there? That way I can access the information when I feel ready.

 8. Would it be possible to contact the adoption agency? That way they can mediate and offer support.

 9. Thank you for your understanding.

Engels
Frans

 

 Frans 

 1. Merci pour ton message. Je l’ai bien reçu.

 2. Je voudrais prendre un peu de temps pour réfléchir et je te contacterai plus tard. Est-ce que je peux te contacter via …?

 3. Je ne m’attendais pas à ton message, mais je suis heureux de t’entendre. Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi et me raconter comment tu m'as trouvé. *

 4. Je voudrais dire à mes parents que tu m'as contacté. Je préfère en discuter d'abord avec eux et je te contacterai par la suite. *

 5. Je préfère ne pas être en contact pour l'instant. Est-ce que je peux te recontacter via … quand je me sentirai prêt? *

 6. J'ai reçu ta demande d'ami. Je souhaite rester en contact, mais je préfère ne pas être ami sur Facebook.

 7. Serait-il possible de contacter l'agence d'adoption et d’y laisser les informations nécessaires? De cette façon, je pourrais demander ces informations quand je me sentirai prêt. *

 8. Serait-il possible de nous contacter via l'agence d'adoption? De cette façon, ils peuvent assurer un rôle de médiateur lors des contacts et offrir un soutien.

 9. Merci de ta compréhension.

​​​

​*Als je een meisje/vrouw bent, is dit de correcte vertaling van volgende zinnen: 

3.

4.

5.

7.

Je ne m’attendais pas à ton message, mais je suis heureuse de t’entendre. Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi et me raconter comment tu m'as trouvée?

Je voudrais dire à mes parents que tu m'as contactée. Je préfère en discuter d'abord avec eux et je te contacterai par la suite.

Je préfère ne pas être en contact pour l’instant. Est-ce que je peux te recontacter via … quand je me sentirai prête?

Serait-il possible de contacter l'agence d'adoption et d’y laisser les informations nécessaires? De cette façon, je pourrais demander ces informations quand je me sentirai prête.

 

 Spaans 

Er zijn een aantal culturele verschillen op vlak van communicatie in Latijns-Amerika.​ In onderstaande vertaling wordt hiermee zo goed mogelijk rekening gehouden. Je leest de letterlijke, Nederlandse vertaling na elke zin. 

 1. Gracias por tu mensaje. Lo recibí bien.  Bedankt voor je bericht. Ik heb het goed ontvangen.

 2. Me gustaría a reflexionar y considerar todo primero en toda tranquilidad y entonces prefiero a contactarlo más tarde. Espero que entiende eso. ¿Podemos a comunicarnos través de [Messenger / Facebook / correo electrónico / ...]?  Ik zou graag eerst alles willen overdenken en overwegen in alle rust, en dus zou ik u later willen contacteren. Ik hoop dat je me hierin begrijpt. Kunnen wij met elkaar communiceren via [Messenger / Facebook / e-mail / ...]?

 3. No esperaba su mensaje, pero me alegra mucho escuchar de usted. ¿Puedes contarme un poco más sobre usted y cómo me ha encontrado?  Ik had je bericht niet verwacht, maar ben heel blij om van je te horen. Kan je me iets meer vertellen over jezelf en hoe je me gevonden hebt? 

 4. Me gustaría a contar a mis padres (adoptantes) que usted me ha contactado. Lo discuto con ellos primero y luego me pongo en contacto de nuevo con usted. Mis disculpas, espero sinceramente que entiende esto y me de tiempo para hacerlo. Siento que eso es mi camino. Gracias.  Ik vertel het graag aan mijn ouders dat je me hebt gecontacteerd. Ik bespreek het eerst met hen en contacteer je erna. Mijn excuses, ik hoop echt dat u dit begrijpt en me tijd geeft om dit te doen. Ik voel dat dit mijn weg is. Dank je.

 5. Mil disculpas, pero en este momento me siento un poco sorprendido/ a y también confundido/ a por su contacto inesperado. ¿Pero puedo contactarlo a través de ... cuando me siento más capaz y preparado en el futuro?  1000x excuses, maar op dit moment voel ik mij een beetje overrompeld en ook verward vanwege de voor mij onverwachte contactname. Maar kan ik u in de toekomst contacteren via … wanneer ik er meer in staat voor ben en me meer voorbereid voel?

 6. He recibido su solicitud de amistad través facebook. Gracias. Me gustaría estar en contacto con usted, sino a través de otros medios de comunicación, por ejemplo, por correo electrónico o mensaje de texto. Es este posible para usted?  Ik heb je vriendschapsverzoek ontvangen via Facebook. Dank je. Ik zou in contact willen komen met u, maar via andere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld via e-mail of sms. Is dit mogelijk voor u?

 7. Puedo pedirlo un favorcito por favor? Porque me quedo muy sorprendido/a por su contacto inesperado, mis disculpas ¿Sería posible para usted para contactar la agencia de adopción y tal vez a dejar allí la información que usted quiere a compartir conmigo? Tan pronto como me siento capaz y preparado/a para recibir esta información, yo consultaría a la agencia. Realmente espero que me entiende en este asunto un poco delicado para mí.  Mag ik u een gunst(je) vragen? Omdat ik erg verrast ben door uw onverwachte contactname, mijn excuses. Zou het voor u mogelijk zijn om de adoptiedienst te contacteren en misschien daar de informatie achter te laten die u met mij wil delen? Van zodra ik in mij klaar voel en voorbereid ben om deze informatie te ontvangen, zal ik de adoptiedienst hierover consulteren. Ik hoop echt dat u me begrijpt in deze zaak die een beetje delicaat ligt voor mij.

 8. En cierto, me gustaría saber más sobre usted. Pero debido a que me siento inseguro y también un poco emocional, me gustaría pedir a la agencia de adopción de acompañarme y soportarme. De todo corazón, espero que entiende eso. ¿Sería posible para usted para comunicarse primero con la agencia de adopción antes de que escribamos o hablemos?  Zeker zou ik graag meer weten over u. Maar omdat ik me onzeker voel en ook een beetje emotioneel, zou ik graag aan de adoptiedienst begeleiding en ondersteuning vragen. Zou het voor u mogelijk zijn om eerst de adoptiedienst te contacteren vooraleer we elkaar schrijven of spreken?

 9. Espero que entiende eso. Mil gracias.  Uit de grond van mijn hart, hoop ik dat u dat begrijpt. Duizendmaal dank.

Spaans

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons!

bottom of page